YÖGS-2011 Dilekçe Örneği

 

Dilekçe ile yapılan başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır,

Faks veya e-posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

 

YDOK Koordinatörlüğü

Tüm Duyurular