Etik Kurul Üyeleri
Prof.Dr. Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN

Prof.Dr. Adem BAKKALOĞLU

Prof.Dr. Galip CANSEVER
 
Prof. Dr. Kenan AYDIN

Prof.Dr. Zekiye YENEN