Başvuru Süreçleri
1.Başvuru evrakları Araştırma ve Planlama Rektör Yardımcılığına teslim 
 
edilir. Başvurunun tüm süreçleri ve yazışmalara buradan takip edilir. Başvuru 
 
değerlendirmesi için Etik Kurulunun toplanması ve değerlendirilme yapması 
 
gerektiğinden, başvuru sonucunu zamanında alabilmek için en az 15 gün öncesinden 
 
başvuru yapılmalıdır. Başvuruya araştırma dosyasının 1 adet basılı kopyası ile 
 
elektronik ortamda  (CD) pdf formatında bir kopyası eklenir.
 
2. Akademik Etik Kurul için bir dilekçe (Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına 
 
hitaben), Başvuru dosyasında Proje Tanıtımı (Hangi Kuruma verildiği, Projede Görev 
 
Alanlar, Başlık, Proje Özeti, Uygulanacak anket/görüşme etik ile ilgili kısımların 
 
belgeleri) 
 
3. Evraklar imzalı ve tüm sayfaları paraflı olmalıdır. 
 
4. Bilgi toplama araçları için hazırlanan anket/görüşme vs. sorularının uygulanacağı 
 
kişiler ya da kurumlar için hazırlanan bilgilendirme yazısı. (Bilgilendirme yazısı 
 
uygulanacak bilgi toplama aracı ilgililerin özel bilgilerini talep etmeyeceği ve hiçbir 
 
şekilde kullanamayacağını bilhassa etik ilkeler dışına çıkılmayacağını bilgilendiren 
 
ve izin isteyen yazıdır. Bu yazı kişi yada kurumlara teslim edilecek şekli ile 
 
hazırlanmalıdır ve süreçte ilgililere teslim edilmelidir. Bu yazının örneği başvuru 
 
dosyasında olmalıdır.)
 
5. Gönüllük esasına bağlı uygulanacak bilgi toplama araçları için gönüllü katılım formu örneği 
 
eklenmelidir. Bu form araştırmayı yapan araştırmacıda kalacaktır ve saklanması gereklidir. Bu 
 
form ile kişilerden toplanan bilgiler birbiri ile ilintilenecek şekilde olmamalıdır.