İKB

 

Üniversitemizin Lisans Programlarına İKB Sonuçlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı kayıtları, daha sonra belirtilecek tarihlerde Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü (YDOK) ofisinde yapılacaktır.

 

Aşağıda istenen kayıt belgelerinin tümünü kayda gelmeden önce hazırlayarak, kayıt gününde kayıt görevlisine teslim etmeniz gerekmektedir. Mazereti (sürekli hastalık, sürekli yurt dışında bulunma, tedavi vb.) nedeniyle, adayın kendisinin gelememesi durumunda, aday yetkili kıldığı kişi ile (noterden alacakları vekaletname ile) kaydını yaptırabilir. 18 yaşından küçük olan adayların kayıtlarında ise bu belge aranmayacaktır.

 

Kayıt için gerekli belgeler:

 

  1. Öğrenci Kayıt Formu: Kayıt için gelmeden önce http://www.ydok.yildiz.edu.tr web adresinde yer alan “Öğrenci Kayıt Formu” eksiksiz bir şekilde doldurularak bir çıktısı alınmalı, son 6 ayda çekilmiş bir vesikalık fotoğraf yapıştırılarak imzalanmalıdır.
  2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi: Mezun olduğunuz okuldan aldığınız diplomanızın ya da mezuniyet belgesinin aslı.
  3. Denklik Belgesi: Diploma veya Mezuniyet belgesinin Türkiye’de lise eğitimine denk olduğunu gösterir TC MEB veya Yurtdışı Eğitim Müşavirliklerince verilmiş denklik belgesi. 
  4. 6 Adet Fotoğraf: Yaklaşık 4x6 cm ebatlarında, altı ay içerisinde çekilmiş (6) vesikalık fotoğraf. (Not: Fotokopi fotoğraflar kabul edilmez.)
  5. Pasaportun aslı ve noter veya tercüme bürosu onaylı Türkçe tercümesi: Pasaportun aslı görülerek Türkçe tercümesi alınacaktır.
  6. Öğrenim Vizesi: Pasaportta,  öğrenim vizesinin bulunduğu sayfa ile kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopisi. Kayıt sırasında öğrenim vizesinin alınmış olması gereklidir. Aksi durumda kayıt yapılamayacaktır.
  7. İkamet Tezkeresi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nden alınacak ikamet tezkeresinin aslı ve fotokopisi. (Not: Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.) Adres: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü, Aksaray/İstanbul