YÇS

 

Üniversitemizin Lisans Programlarına YÇS ile yerleştirilen öğrencilerin 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı kayıtları, daha sonra belirtilecek tarihlerde Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü (YDOK) ofisinde yapılacaktır.

 

Aşağıda istenen kayıt belgelerinin tümünü kayda gelmeden önce hazırlayarak, kayıt gününde kayıt görevlisine teslim etmeniz gerekmektedir. Mazereti (sürekli hastalık, sürekli yurt dışında bulunma, tedavi vb.) nedeniyle, adayın kendisinin gelememesi durumunda, aday yetkili kıldığı kişi ile (noterden alacakları vekaletname ile) kaydını yaptırabilir. 18 yaşından küçük olan adayların kayıtlarında ise bu belge aranmayacaktır.

 

Kayıt için gerekli belgeler:

 

  1. Öğrenci Kayıt Formu: Kayıt için gelmeden önce http://www.ydok.yildiz.edu.tr web adresinde yer alan “Öğrenci Kayıt Formu” eksiksiz bir şekilde doldurularak bir çıktısı alınmalı, son 6 ayda çekilmiş bir vesikalık fotoğraf yapıştırılarak imzalanmalıdır.
  2. YÇS Sonuç Belgesi: 2012 YÇS Sonuç Belgesinin aslı.
  3. Diploma veya Mezuniyet Belgesi: Mezun olduğunuz okuldan aldığınız diplomanızın ya da mezuniyet belgesinin aslı.
  4. Denklik Belgesi: Diploma veya Mezuniyet belgesinin Türkiye’de lise eğitimine denk olduğunu gösterir TC MEB veya Yurtdışı Eğitim Müşavirliklerince verilmiş denklik belgesi. 
  5. Nüfus Cüzdanı Aslı ile Ön ve Arka Yüzünün Fotokopisi: Nüfus Cüzdanınızın fotokopisini Nüfus Cüzdanınızın aslı ile birlikte teslim ediniz. Nüfus Cüzdanınız, Öğrenci Kayıt Formu’ndaki nüfus bilgileri ile kontrol edildikten sonra size iade edilecektir. 
  6. 6 Adet Fotoğraf: Yaklaşık 4x6 cm ebatlarında, altı ay içerisinde çekilmiş (6) vesikalık fotoğraf. (Not: Fotokopi fotoğraflar kabul edilmez.)
  7. Askerlik Belgesi: 1984 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler, bağlı oldukları Askerlik Şubesinden “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmanızda askerlik yönünden sakınca olmadığı’na dair belgeyi telsim etmelidirler.
  8. Öğrenci katkı payının yatırıldığına ilişkin Banka Dekontu: Öğrenci katkı payının birinci taksitinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı. İleride çıkabilecek olası anlaşmazlıklarda banka dekontunun bir kopyasını saklayınız. Not: 2012-2013 Güz Yarıyılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri belli olduğunda bu web sayfasında ilan edilecektir.