Başvuru Süreçleri
1.Başvuru evrakları Araştırma ve Planlama Rektör Yardımcılığına teslim edilir. Başvurunun tüm süreçleri ve yazışmalara buradan takip edilir. Başvuru değerlendirmesi için Etik Kurulunun toplanması ve değerlendirilme yapması gerektiğinden, başvuru sonucunu zamanında alabilmek için en az 15 gün öncesinden başvuru yapılmalıdır. Başvuruya araştırma dosyasının 1 adet basılı kopyası ile elektronik ortamda  (CD) pdf formatında bir kopyası eklenir.
 
2. Akademik Etik Kurul için bir dilekçe (Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına hitaben), Başvuru dosyasında Proje Tanıtımı (Hangi Kuruma verildiği, Projede Görev Alanlar, Başlık, Proje Özeti, Uygulanacak anket/görüşme etik ile ilgili kısımların belgeleri) 
 
3. Evraklar imzalı ve tüm sayfaları paraflı olmalıdır.  
 
4. Bilgi toplama araçları için hazırlanan anket/görüşme vs. sorularının uygulanacağı kişiler ya da kurumlar için hazırlanan bilgilendirme yazısı. (Bilgilendirme yazısı uygulanacak bilgi toplama aracı ilgililerin özel bilgilerini talep etmeyeceği ve hiçbir şekilde kullanamayacağını bilhassa etik ilkeler dışına çıkılmayacağını bilgilendiren ve izin isteyen yazıdır. Bu yazı kişi yada kurumlara teslim edilecek şekli ile hazırlanmalıdır ve süreçte ilgililere teslim edilmelidir. Bu yazının örneği başvuru dosyasında olmalıdır.)
 
5. Gönüllük esasına bağlı uygulanacak bilgi toplama araçları için gönüllü katılım formu örneği eklenmelidir. Bu form araştırmayı yapan araştırmacıda kalacaktır ve saklanması gereklidir. Bu form ile kişilerden toplanan bilgiler birbiri ile ilintilenecek şekilde olmamalıdır.