YEK-KART

 

YEK-KART'ları basılan öğrenciler;

07-03-2011 Pazartesi gününden itibaren İş Bankası (Yıldız/Davutpaşa) Şubelerinden teslim alabilirler.

10011908 Saleh Adam
10054100 Maksat Hocakulıyev
10051903 Sına Ghasemzadeh
10203041 Levent Faredin Shefket

Tüm Duyurular